Nesejdeš z cesty!

Nesejdeš z cesty!

Církevní dogmatismus je kontroverzní, ale po věky aktuální téma, které je i inspirací filmu „Nesejdeš z cesty!“. V sedmi minutách sledujeme vývoj hlavního hrdiny, správně vychovaného katolíka, na jeho cestě životem, na které je konfrontován s výzvami současnosti. V humorných metaforách je stavěn na mnohá životní rozcestí, na kterých ho provází hlas rodičů s jejich 11. přikázáním „Nesejdeš z cesty!“. Náš hrdina je tak prost pochyb a s jistotou doputuje stanovenou cestou až k rozuzlení, které je pro něj ovšem zcela neočekávané a které pokládá divákům nezodpovězenou otázku: Myslel to Bůh, pokud existuje, skutečně takto? Snímek lze ovšem chápat i v obecnější rovině nekritického přejímání jakýchkoli ideologií z generace na generaci.

Hodnocení filmu