Thaumaturgic Miniworld

Thaumaturgic Miniworld

  • Director: Štěpán Batoušek
  • Producer: Filmová škola Zlín
  • Length: 4 min. 33 sec.
  • Yer: 2004
Pidifilm o pidižití na báseň T. R. Fielda, polozapomenutého básníka pražské bohémy.

Movie rating