Mr. Spider's Anatomy

  • Director: Vojtěch Kiss
  • Designer: Vojtěch Kiss
  • Produced By: nutprodukce, s. r. o.
  • Length: 27 min. 26 sec.
  • Year: 2014
Film představuje vizi pochmurného města. Hlavní hrdina, Pan Pavouk je úředník pracující v obrovské kanceláři, dobrovolný otrok, člověk osamělý a ztracený v labyrintu ulic, chodeb a vlastní mysli nasáklé alkoholem. Avšak kdesi mnohem hlouběji, v místech, kde se rozum rozpadá a začínají sny, se otevírá nekonečný prostor, ve kterém září křehká síla…

Film rating

Share film