AM/FM

AM/FM

Na AM a FM frekvencích rádiového vysílání sledujeme časovou osu životních příběhů dvou postav. Film zobrazuje jejich životy od narození až do smrti. Frekvence přeskakují zleva doprava a my se pohybujeme po časové ose mezi různými okamžiky jejich životů. Příběhy jsou spojeny s objekty ze starého kufru, které jsou ve filmu zobrazeny.

Hodnocení filmu

Sdílet film