Clube de esquiar: Pudesse eu (Keby)

Clube de esquiar: Pudesse eu (Keby)

Animovaný videoklip Keby (Pudesse eu) zobrazuje sčasti archaický, zároveň veľmi dynamický a fluidný svet, ktorého poetiku sa autori pokúsili priblížiť básni Fernanda Pessou, ktorá sa nachádza v piesni.Videoklip bol vytvorený klasickým analógovým spôsobom. Je to aj reakcia na všadeprítomnú digitalizáciu, zároveň aj akýsi návrat k počiatkom animovaného filmu.

Hodnocení filmu

Sdílet film