Nepřítomný

Rakouská animátorka a zvuková designérka Nikki Schuster vychází z Freudovy teorie o magické fázi dětství – z kombinace naděje i obav, že věci jsou schopny uchovávat před námi svá tajemství. Pomocí stop-motion animace zkoumá svět a zvláštní subkulturu odhozených věcí, které nachází ve vybydlených domech a na jiných odlehlých místech.

Hodnocení filmu

Sdílet film